เริ่มต้นเพียง 31,600 บาทเท่านั้น yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
Rapaport (ราคากลางเพชรโลก) ปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2021 ทำให้ราคาเพชรทั่วโลกปรับสูงขึ้นตามลำดับ Proud Gems สวนกระแสเพชรราคาแรงด้วยการนำแหวนเพชรล็อตราคาเก่ามาลดราคาซ้ำให้คนรักเพชรช้อปกันหลายแบบอย่างจุใจ
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RE6629
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.19 กะรัต น้ำ 99 E VVS2 ใบเซอร์ GIA
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น เพชรประดับเรือนแหวน 64 เม็ด รวม 0.35 กะรัต
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 72,000 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 50,400 บาท
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RE6902
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.19 กะรัต น้ำ 96 H VS1
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น เพชรประดับเรือนแหวน 44 เม็ด รวม 0.17 กะรัต
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 53,000 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 37,100 บาท
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RD8163
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.37 กะรัต น้ำ 99 E VS1 ใบเซอร์ GIA
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น เพชรประดับเรือนแหวน 15 เม็ด รวม 0.35 กะรัต
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 97,800 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 68,400 บาท
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RE9602
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.31 กะรัต น้ำ 98 F VS2 ใบเซอร์ GIA
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น เพชรประดับเรือนแหวน 10 เม็ด รวม 0.20 กะรัต
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 68,000 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 47,600 บาท
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RE9603
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.31 กะรัต น้ำร้อย D VVS2 ใบเซอร์ GIA
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น เพชรประดับเรือนแหวน 22 เม็ด รวม 0.32 กะรัต
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 86,600 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 60,600 บาท
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RE9665
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.29 กะรัต น้ำ 97 G VVS1 ใบเซอร์ GIA
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น เพชรประดับเรือนแหวน 8 เม็ด รวม 0.16 กะรัต
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 61,500 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 43,000 บาท
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RE9670
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.35 กะรัต น้ำ 99 E VVS2 ใบเซอร์ GIA
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น เพชรประดับเรือนแหวน 18 เม็ด รวม 0.06 กะรัต
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 85,500 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 59,000 บาท
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RE9774
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.49 กะรัต น้ำร้อย D VVS1 ใบเซอร์ GIA
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 144,800 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 101,300 บาท
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
.
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น แหวนเพชร RE9836
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้นเพชรเม็ดกลางขนาด 0.23 กะรัต น้ำร้อย D VVS2 ใบเซอร์ GIA
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ราคาปกติ 45,200 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือ 31,600 บาท
.
แหวนเพชรมีเพียงแบบละ 1 วงเท่านั้น ปิ๊งวงไหน กด Line @proudgems หรือโทร yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น 022514949 จองกันไว้ก่อนได้เลย yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น
*ภาพถ่ายจากแหวนเพชรวงจริงตามโฆษณา
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น จัดส่งฟรีทั่วประเทศพร้อมประกันภัยเต็มมูลค่า
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น ชมเพชรใบเซอร์ เครื่องประดับเพชรและสินค้าทั้งหมดของเรา ได้ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ และ yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Diamond Rings ล็อตราคาพิเศษ ก่อน Rapaport ปรับขึ้น http://www.proudgems.com/